شنبه دوست داشتنی من در راه است

 

شنبه:

دوباره جمع همکارای پژوهشگاه ...

دوباره دیدن "...."

دوباره گرفتن انگیزه و انرژی...

دوباره بهتر شدن حالم... حتی برای چند ساعت...

 

پ.ن: دوباره دلخوشی هایی که عمرشون حتی تا رسیدن من به خونه قد نمیده...

نگران

/ 0 نظر / 23 بازدید