مِن باب تفریح سالم...

بعد از ساعتها مطالعه، به قول آبجی "ب"، زدم جاده خاکی و دارم آهنگای دوست داشتنیمو مرور می کنم... یکی از تفریحات سالمم همینه... نیشخند

این اواخر، آهنگ مانی رو زیاد گوش میدادم، یه جورایی دیوونه این آهنگم...بغل

 

لبخندهنوز عاشقانه کنار توأم.. ترانه ترانه، کنار توأم...لبخند

لبخندبه یادم میای مثل یه خاطره.. نذار اسمت از یاد این دل بره...لبخند

لبخندتو دنیای خوابت پناهم بده... به رویای پروانه راهم بده...لبخند

لبخندبذار پر بگیرم از این خستگی.. نذار که قفس باشه دل بستگی...لبخند

لبخندهنوز عاشقانه کنار توأم .. غزل تا غزل، بی قرار توأم..لبخند

لبخندکنار توأم تو شب بی کسی.. بگو از کدوم گریه سر میرسی...لبخند

لبخندبیا اَبر رو از توی چشمام ببر... پُرم از تب و اشتیاق سفرلبخند

قلببیا رد شیم از زیر رنگین کمون.. تا پایان این قصه با من بمون...قلب

 

تا پایان این قصه با من بمون..قلب

/ 1 نظر / 19 بازدید