/ 2 نظر / 24 بازدید
مه سو

عزیزمی...کجا شاغل هستی؟!!!! خوبه اینقدر زود آمادگی پیدا کردی برای صحبت...من بودم فک نمی کنم می تونستم هماهنگ شم...

بانوی شرقی

این استادایی که اینقد خوبن خیلی کمن منم یکیشونو داشتم هر وقت یادش میفتم براش ارزوی موفقیت و سلامتی میکنم