سه فکر... پَر...

اولین اقدام در مورد افکار به هم ریختم رو انجام دادم..

در مورد دوستم که گفتم با هم سرسنگین شدیم... دوست عزیزم، امروز باهام تماس گرفت و خلاصه... اون سرِ سنگینو گذاشتیم کنار و سبک سرانه خندیدیم با همخنده. بعد ما دو تا یه اخلاق خوبی که داریم اینه که ناراحتی گذشته رو هی هم نمیزنیم که گندش دربیاد... اگه قابل مسامحه باشه بی خیالش میشیم...نیشخند اینم یکی از همونا بود که بی خیالش شدیم بدون بحث. با کار امروز دوستم فقط می تونم بهش بگم : من سربازتمنیشخند

یه اقدام دیگه ام در مورد دوستم "ف" هست که بعد از ظهر باهاش تماس میگیرم و در باب یه مسائلی روشنش میکنم... در حد چلچراغنیشخند

کمی هم به "سه نقطه" فکر کردم... دیدم بدم نیستا...مژه(برآن شدیم که زین پس به میل خودم (و نه به اصرار ایشان) در موردشان بیاندیشم... آن هم عمیقا)نیشخند

برای امروز بسه...

دو تا فکرم بمونه برای فردا...لبخند

/ 3 نظر / 2 بازدید
neg

این اصطلاح " هم زدن تا وقتی گندش دربیاد" خیلی کارائه هااا!! خیلی خوبه همچین خصلتی رو نداشتن :) فکر خوبه ! فکر ِخوب خوبه !![نیشخند]

بانوی شرقی

خوشم میاد برنامه هامونم با همه..منم اقدامات جدی رو از امروز شروع کردم[نیشخند]

elahe

مبارک است... بسی میمون و مبارک میباشد این عمیقا فکر کردن ها[نیشخند]