/ 4 نظر / 20 بازدید
عمه

سلام.شبکه تماشا ساعت 6عصرفیلماش بدنیست.مادرپرتوقع تموم شد.الان داره فیلیپو رومیده.زندگی پسری باعقب ماندگی ذهنی.قشنگه[لبخند][گل]پرده نشین شبکه یک ساعت 10 وربع هرشب.فیلمهاوفوتبال رو ازمن بپرس[لبخند]

امین

[نیشخند] بله ما مشتاق همین غر زدن ها هستیم

عمه

سلام.اتفاقا شبکه 3 الان این فیلم خانوادگیش بسیاربه واقعیت الانه جوونا مربوطه.لطفا اسون پسندباش[گل]