انتظار خبری نیست مرا...

 

اصن از خیر اتفاق خوب گذشتم ...

حالم بدتر نشه فقط...

حالمو بدتر نکنن فقط...

اصن منو به حال خودم بزارن ...

من انگار، بی خبر از یه عده باشم، بهترم...

آره ...لبخند

به قول مهدی اخوان ثالث:

قاصدک هان چه خبر آوردی..؟

از کجا وز که خبر آوردی..؟

خوش خبر باشی اما اما...

گرد بام و بر من...

بی ثمر می گردی...

انتظار خبری نیست مرا...

نه ز یاری... نه ز دیّار دیاری

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک در دل من.. همه کورند و کرند..

دست بردار از این در وطن خویش غریب...ناراحت

/ 0 نظر / 3 بازدید