دنیای بدون همه

تنهایی...

من...

و

.

.

.

خدا...

.

.

.

اینه... همه دنیای من

دنیای بدون "همه"....

دنیای بدون همه.. دنیای یه آدم منزوی نیست... دنیای یه آدمه کنار همه آدمهای دور و برش....بدون احساس تعلق و وابستگی..

/ 0 نظر / 23 بازدید