/ 1 نظر / 18 بازدید
عمه

شاعر : یوسف رحیمی اینجا بهشت دختر موسی بن جعفر است از نفحه شهود و تجلی معطر است برپا شده است مکتب قرآن و اهل بیت دارالعلومِ مریم آل پیمبر است اینجا کلید علم و فقاهت ارادت است خاک در حریم تو علامه پرور است چشم امید عالِم و عاشق به سوی توست اینجا چقدر چشمه جوشان کوثر است تنها پناهگاه دلم صحن آینه ست وقتی دلم از آه زمانه مکدر است هر شب کنار مرقد تو یک مدینه دل دنبال قبر مخفی زهرای اطهر است صحن تو غرق بوی گل یاس می‌شود اینجا حضور فاطمه احساس می‌شود