/ 4 نظر / 21 بازدید
امین

تازه ما هم که با شنیدن خبر واریز خوشحال شدیم شیرینی می‌خوایم [خنثی]

الهه

دوست جونم حقوقت رو چیکار کردی؟؟؟؟؟؟؟ گرفتی؟یا بانکه نامرد بازی دراورد نداد[ناراحت]

امین

دیگه یه جوری شده همش آخر شبا می‌آییم اینجا با بچه‌ها آهنگ گوش می‌دیم [رویا]

امین

شایدم آهنگ بعد بهتر بود بیشتر اومدیم!