آدما عوض نمیشن...

بله.. آدما هیچ وقت از اشتباهاتشون درس نمیگیرن و عوض نمیشن و اتفاقا خیلی راحت تر از قبل اشتباهاتشون رو تکرار میکنن.. فقط این بار توجیهاتشون متفاوته...

خود منم مطمئنا دچار این حالت شدم.. مطمئنم اشتباهاتم رو بارها تکرار کردم... اما تکرار یه سری از رفتارای غلط، چیزی جز حماقت نیست...

مو قشنگ من، تو داری با خودت چی کار میکنی واقعا؟؟ 

کاش میشد اونقدر منطقی بودی که حرفامو میپذیرفتی... کاش چشماتو بعد از متارکه باز میکردی و میدیدی که همونی که تو بدترین شرایط یهو پشتتو خالی کرد و رفت، همون کسی بود که 10 سال عاشقانه به پاش نشستی و پشتش بودی... پس این بار نباید انقدر راحت دل ببندی... 

کاش بفهمی تو هنوز زنشی... هنوز رسما جدا نشدی ازش... تو هنوز متاهل و متعهدی... آره.. اون اشتباه کرده.. ولی تو، نباید پاتو جا پای اون بزاری... اون حماقت کرده.. اون دلتو سوزونده.. اما تو فرق داری باهاش. کاش میفهمیدی..

کاش درسایی که از زندگیت یادم دادی رو یه بار دیگه خودت دوره می کردی... یادت رفته واقعا؟؟ 

به خدا من موندم چطوری باید سر عقلت بیارم... چرا داری خودتو گول میزنی... کاش از این خواب زمستونی بیدار شی...

کاش می دونستی داری چه بلایی سر خودت و پدر و مادرت میاری...

تو رو خدا عاقل شو... بیدار شو... بفهم ... بفهم... بفهم...ناراحت

/ 0 نظر / 2 بازدید