دقت کردم هر وقت تنها تر از همیشه ام، میام اینجا ... 

هر وقت گوش شنوایی ندارم، میام اینجا ...

هر وقت خودم رو کم دارم میام اینجا ...

 

+ اینجا برای من همه جاست ...

/ 0 نظر / 29 بازدید