جهت سهولت درک مطالب وبلاگ از سوی خوانندگان با ضریب هوشی دو رقمی و بنا به درخواست الهه جون، زین پس واژگان ذیل، جانشین حرف اول اسامی دوستان و اقوام خواهد بود:

حریر به جای دوستم  "ح"

عروس به جای دوستم "ط"

مو قشنگ به جای دوستم "ف"

مامانِ فندق و جوجه به جای آبجی "الف" (جوجه و فندق نام فرزندان ایشان می باشد)

مامانِ فسقل به جای آبجی "میم" (فسقل نام فرزند ایشان می باشد)

 

 اسامی پر کاربرد احتمالی در آینده، متعاقبا به سمع و نظر خوانندگان محترم خواهد رسید.

 

+ تاريخ ۱۳٩۳/٢/۳ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ نويسنده بدون همه نظرات ()